logo

Wyniki konkursu walentynkowego „Pochwal się swoją miłością”

Organizatorzy konkursu walentynkowego
„Pochwal się swoją miłością” informują o wynikach konkursu!

Zgodnie z regulaminem konkursu, który opublikowany został 30 stycznia br. na stronie www.karuzelawrzesnia.pl i dostępny był w przez cały czas trwania konkursu w Biurze Administracji Galerii oraz 11 i 12 lutego 2017 r. w punkcie promocyjnym konkursu:

  • uczestnikiem konkursu mogła być każda osoba, która na dzień zgłoszenia się do konkursu miała ukończone 16 lat i w okresie od 11 lutego 2017 r. (od godz. 12:00) do 12 lutego 2017 r. (do godz. 18:00) zgłosiła się ze swoją parą do punktu promocyjnego konkursu w Galerii Karuzela i po zapoznaniu z regulaminem wykonała wspólne zdjęcie w walentynkowym FOTO SERCU;- w konkursie nie mogli brać udziału pracownicy Organizatorów, jak również podwykonawcy, ich pracownicy lub usługodawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z konkursem. W konkursie nie mogły również brać udziału podmioty prowadzące działalność na terenie Galerii Karuzela (Najemcy) oraz pracownicy zatrudnieni w tych podmiotach (Najemców);

  • Organizatorzy mieli prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim danego uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania nagrody, jeżeli podjęte zostały w stosunku do danego uczestnika podejrzenia działalności sprzecznej z przepisami prawa;

  • decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

  • do odebrania nagrody niezbędna była osobista obecność uczestnika konkursu i przedstawienie przed odbiorem nagrody dowodu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

  • wskutek nieodebrania nagrody zwycięzcy konkursu tracą bezwarunkowo prawo do otrzymania nagrody.

Komisja konkursowa oceniła przebieg konkursu pod względem prawidłowości głosowania oraz warunków uczestnictwa w konkursie nagradzając:

Nagroda główna – 4 dniowy pobyt dla dwojga w hotelu SPA w Polsce z oferty TUI
Weronika i Krzysztof Stańczyk

Biżuteria złota od Jubiler Bukowscy
Magdalena Błaszczyk i Patryk Kiełbasa

Karnet Open do Studia Perfect Body Fitness
Anna Wojcińska i Mariusz Wawrzyniak

Zestaw galanterii skórzanej od Galanteria Skórzana
Katarzyna Pietrzykowska i Rafał Jankowiak

Vouchery na zakup zegarków w Time-Trend
Edyta i Łukasz Henkelmann

Zestaw kosmetyków ZIAJA
Mirosława Woźniak i Ewa Jankowiak

Zestaw kosmetyków ZIAJA
Monika Nadolna i Łukasz Balicki

Voucher na deser lodowy i kawę do Carte D’Or
Katarzyna i Łukasz Jaroszewicz

Voucher na dowolną pizzę w Sir Sam’s Pizza
Iwona i Andrzej Nowaczykowie

Zgodnie z regulaminem, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku należy wyrazić na piśmie i złożyć do siedziby Organizatorów.